Our Courses

สอนนวดหน้าเรียว ปรับสรีระโครงสร้างใบหน้าเรียว, เคาะหน้าเรียว  V-shape, ยกกระชับ, สปาเพื่อผิวขาวกระจ่างใส 3 มิติ,  กัวซา หลักสูตรความงามและการดูแลสุขภาพ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ